กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

รูปภาพ1

901.0kW

ประเภท: ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคาอาคารเชิงพาณิชย์

โมดูล: SRP-340-6MA

ที่ตั้ง: ฉะเชิงเทราประเทศไทย

Grid-connected: 2018-1

รูปภาพ2

123.0MW

ประเภท: โรงไฟฟ้า PV

โมดูล: SRP-330-6PA

ตำแหน่ง: Nikopol, ยูเครน

Grid-connected: 2019-3

รูปภาพ3

35.0MW

ประเภท: โรงไฟฟ้า PV

โมดูล: SRP-265-6PB

สถานที่ตั้ง: ชานซีประเทศจีน

Grid-connected: 2017-6

รูปภาพ4

22.6MW

ประเภท: โรงไฟฟ้า PV

โมดูล: SRP-335-BPA

สถานที่ตั้ง: กำปงสปือ กัมพูชา

Grid-connected Date: 2020-1

รูปภาพ5

22.4MW

ประเภท: โรงไฟฟ้า PV

โมดูล: SRP-6MA-HV

สถานที่: Bulacan, ฟิลิปปินส์

Grid-connected Date:2020-1

รูปภาพ6

5.0MW

ประเภท: โรงไฟฟ้า PV

โมดูล: SRP-300-E11B

ตำแหน่ง: เหอหนานประเทศจีน

Grid-connected Date: 2017-11

Fiji Wind-Solar Hybrid

ระบบผลิตพลังงานลมไฮบริดและกักเก็บพลังงาน

ประเภท: Wind-Solar Hybrid

โมดูล: SRP-310

สถานที่: เกาะฟิจิ

Grid-connected: 2015